FrivilligCenter Haderslev  


  
Rasmus Hejsel
 
Den 24. august 1999 afholdte Haderslev Kommune et dialogmøde med repræsentanter fra de frivillige sociale foreninger i Haderslev. I dialogmødet blev frivillighedspolitikken udarbejdet, og der blev også enighed om etablering af et samarbejdsforum, hvorfra bl.a. §115-midlerne skulle uddeles - senere § 18-midler -.

Den 1. januar 2000 blev Det Permanente Samarbejdsforum officielt oprettet.
Den 1. februar 2005 ændredes navnet til FrivilligCenter Haderslev.

Den 1. august 2000 ansattes en sekretær, og denne er samtidig koordinator for FrivilligCentrets kontakt til de frivillige sociale foreninger/organisationer.


Den 30. november 2009 fratrådte Torben Stricker og Rasmus Hejsel blev ansat som daglig leder af FrivilligCenteret.


FrivilligCentrets åbningstider:

Mandag - onsdag kl. 13.00 til 16.00
Torsdag kl. 9.00 til 12.00
Fredag lukket.

Telefonnr.: 73 52 20 39
Mail: fch@frivilligcenter.dk