Bestyrelsen

Bestyrelsen for FrivilligCenter og Selvhjælp HadersleV

Bestyrelsens sammensætning efter repræsentantskabsmødet marts 2022 er:
Formand

Ældre Sagen Haderslev

Inge Marie Ravn-Jensen
Næstformand

Selvhjælp Haderslev

Bestyrelsesmedlem

Hjerteforeningen Haderslev

Bestyrelsesmedlem

Mødrehjælpen Haderslev

Bestyrelsesmedlem

Dansk Folkehjælp Vojens

Bestyrelsesmedlem

SYG Haderslev

Bestyrelsesmedlem

Selvhjælp Haderslev

Suppleant

Selvhjælp Haderslev

Suppleant

Ældre Sagen Haderslev

Suppleant

Aktivitetscenter i Gram

Scroll til toppen