Årsberetning 2017

Bestyrelsen

Igen i 2017 har vi i FCH bestræbt os på at være en væsentlig samarbejdspartner for alle foreninger i Haderslev Kommune med et socialt sigte.

Foreninger der arbejder for eller med udsatte borgere og hvor den enkelte frivillige ser sig selv som værende en del af en sammenhæng, der gør en forskel for andre udenfor eget netværk.
Ord har det med at blive slidte. Det gælder også frivillighed og nogen spørger, om ikke der kan blive for meget af den slags. Hvis nu ordet oversættes til hjælpsomhed uden egen vinding, så er det svært at få for meget.

Den officielle definition af et frivilligcenter er:

“Et frivilligcenter er en selvejende institution eller frivillig forening, som arbejder i et afgrænset lokalområde – typisk en kommune. Et frivilligcenter har som formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og foreningsliv, som har et lokalt sigte. Et frivilligcenter arbejder for udbredelse af den frivillige indsats rettet mod målgrupper, der kan drage fordel af en social indsats. Et frivilligcenter skal arbejde på at understøtte det frivillige arbejde bredt på en sådan måde, at det kommer forskellige målgrupper til gavn.”

Vi har også bestræbt os på at være en god samarbejdspartner for Haderslev Kommune.
Hvis vi som foreninger vil være der for socialt udsatte i forskellige livssituationer, er det ofte igennem kommunens medarbejdere kontakten skabes, mange gange hjemmeplejen. Socialt udsatte melder sig ikke ind i en forening, men kan have stor glæde af en sådan.

 

Samskabelse

“Aktivt medborgerskab, foreningsliv, frivillighed og samarbejde mellem civilsamfund, det offentlige og det private er en grundlæggende del af den danske velfærdsmodel. Samskabelse og relationel velfærd er derfor nye ord og metoder, som fornyer velfærden ved samtidig at forankre den i den danske velfærdstradition. I Haderslev Kommune har samskabelse altid været en bærende værdi i velfærden – og det skal den blive ved med. I Haderslev Kommune arbejder vi aktivt med samskabelse og i “Voksen – og Sundhedsservice” har vi ønsket at understøtte og udvikle samarbejde og samskabelse, så det fortsat er en daglig og levende del af vores faglighed, hverdag, institutioner, arrangementer, kommune og velfærd.” Afsnittet er taget fra en meget fornem publikation om samarbejde og samkabelse, der er et af resultaterne af et samarbejde imellem Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense, Institut for Relationspsykologi og Haderslev Kommune. Aktørerne Dorte Nørregaard og Jonas Norgaard Mortensen er tidligere introduceret i kommunen af Frivilligcentret. FCH er derfor lidt medskyldige, men har ikke været en del af projektet før samtlige institutioner under Pleje og Træning og Handicap og Psykiatri fik udpeget en kontaktperson / ansvarlig for frivilligheden på de forskellige institutioner. I den forbindelse er FCH introduceret og har dermed fået en række nye samarbejdspartnere – og fået lidt mere struktur på noget af det samarbejde vi havde med plejecentre mv. i forvejen.

 

Samarbejdsaftale

FCH har altid haft en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune. I 2017 er der taget initiativ til mere dialog imellem de tilknyttede foreninger og kommunen og for øjeblikket ( april 18 ) drøftes nedenstående forslag i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse

  • At inddrage bestyrelsen for Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslev i afgørelser med væsentlig betydning for det frivillige sociale arbejde i Kommunen (høringspart) og deltagelse i relevante arbejdsgrupper.
  • Et årligt dialogmøde imellem Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslevs bestyrelse.
  • Et årligt dialogmøde mellem Udvalget for Sundhed og Forebyggelse og formænd for medlemmer af Frivillig Center Haderslev.
  • At medvirke til en årlig fejring af aktive frivillige i de foreninger, der er tilknyttet Frivilligcenter Haderslev. Fejringen understøttes med et økonomisk tilskud.

 

Frivilligfest

I 2017 er det lykkedes at få lidt mere ligestilling med idræts – og kulturforeningerne. Kommunen anerkender det frivillige sociale arbejde med et stort beløb til den årlige frivilligfest. Jubilarerne kunne fejres og rigtig mange fra byrådet deltog i Frivilligfesten. Festen blev i 17 flyttet fra Gravene i teltet til Idrætscentret, hvilket rigtig mange foreninger er meget glade for. Gennemsnitsalderen på en frivillig og temperaturen på Gravenes flisebelægning hang ikke sammen.
44 foreninger deltog med ca. 480 aktive frivillige og der blev overrakt jubilæumsgaver fra 10 år helt op til 40 års engagement i den samme forening.

Også kommunens sundhedspris blev overrakt den aften. Der var musikalsk foredrag af Peter Ettrup Larsen og Vojens Brassband spillede for os.

En aften med solid opbakning fra vores medlemsforeninger og en vigtig markering af vores rolle som foreningernes forening på det sociale område.

 

FCH som netværksskabende

I en årrække har vi haft et velfungerende netværk for samtlige plejecentre i Haderslev Kommune, hvor alle i mindre eller stor udstrækning har glæde af en gruppe af frivillige. Vi inviterer vennekredsene en til to gange årligt, hvor det meste af tiden går med erfaringsudveksling. I alt ni vennekredse / frivilliggrupper er i gang og sætter vi dem sammen kommer dynamikken helt af sig selv.
Besøgstjenesterne i kommunen er også inviteret sammen i et netværk. Der er ni med ca. 150 besøgsvenner og ca. 170 besøgsværter. Der er fælles udfordringer i forbindelse med besøgene og i forbindelse med samarbejdet med hjemmeplejen. Vi har før haft temadage for alle besøgsvennerne, men har i 2017 valgt at følge en kraftig opfordring til at bakke op omkring demensforedragene mv. arrangeret af kommunens demensteam.
Integration har været et mindre tema i 2017 end de foregående år. Vi har et netværk bestående af kirkerne, Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og Red Barnet, hvor foreningerne alt efter deres formål byder ind og arbejder sammen – også med kommunens integrationsafdeling, for at lette overgangen til det at blive dansk for de flygtninge, der får lov at blive.
Ledernetværket er også gammelt og lige så velfungerende. I 2017 er lederen af “Et rart sted at være” også tilknyttet så netværket består af lederne fra Haderslev Krisecenter, som desuden består af Borgercaféen, Café Parasollen, Haderslev Selvhjælp og Frivilligcentret. Til trøst og opmuntring !
Torsdagsnetværket er et lidt løsere netværk imellem hele vores hus, FCH, Selvhjælp, Demens mv. og de kommunale medarbejdere, vi samarbejder med – mere eller mindre formaliseret. Blandt andet Dorte Evald, vores kontakt til kommunen, Bent Skov (idræts -) foreningskonsulent, Kirsten Lykke fra “På Sporet” og Laila Brummer, der engagerer udsatte i foreningslivet, dels i HAB, men også generelt i kommunen.

 

Nye medlemmer af FCH

For øjeblikket har Frivilligcenteret kun foreninger som medlemmer. Det er usædvanligt i forhold til mange andre Frivilligcentre, men også en forenkling i forhold til repræsentantskabsmøde mv.
Brugerrådet i Gram er nyt medlem i denne sammenhæng. De har en række aktiviteter, der relaterer til socialt arbejde.
Mødrehjælpen er nu en del af både foreningslivet og butikslivet i Haderslev. De fik en meget fornem opbakning efter god omtale og annoncering. Og de vil være mere end en butik, ” arbejder for at sikre børn en tryg og udviklende barndom.”
Grønlændere i Danmark har et meget flottere navn, der er svært for vi andre at skrive for slet ikke at tale om udtalen. De har fået fodfæste i byen og holder deres møder her i huset. En vigtig afløser for Inuk.
Singleklubben i Vojens er en udløber af mandeklubben med mere vægt på det sociale end på oplevelser. Har haft en hård start med en del sygdom
Kantmaskerne strikker de samme opskrifter som Varmestuestrik, der nu er nedlagt i Haderslev. Der er højere til loftet hos Kantmaskerne siges der.
Et rart sted at være er nu et etableret værested for handicappede medborgere. “At skabe og drive et fuldt tilgængeligt samlingssted / netværkscafé for og med mennesker med handicap.”. Der er brugt en del ressourcer på at få det til at lykkes og det tegner lovende.
Lektiecafé i Vojens Sammen med FIN ( fælleskirkeligt integrationsnetværk ) etableredes en lektiecafé på Sundhedscentret i Vojens for indvandrerbørn. En seriøs lektiehjælp, der nu arbejder tæt sammen med den nærliggende skole og en række skrøbelige familier.

 

Borgerrådgivningen kom og gik.

Der faldt en appelsin ned i turbanen hos Frivilligcenter og Selvhjælp Haderslev, da vi inviterede Haderslevs nye Borgerrådgiver Lise Uldal Hansen til at få kontor i Frivilligcenteret. Gennemsnitsalderen faldt med tocifrede tal og engagementet lå fint i tråd med de foreninger, der i en eller anden grad er samlingssted for frustrerede borgere, der ikke er tilfredse med kommunens sagsbehandling. Også i tråd med nogle af Selvhjælps brugere. Blot kunne vi ikke leve op til de trygge omgivelser, der er lidt af en selvfølge i Lises job – altid flere på arbejde, nemme flugtveje mv. – og Lise var derfor nødt til at flytte til et sikrere sted og har nu en stol i forvaltningen.

 

Ledsagerordninger

En anden appelsin i turbanen var tilbuddet om en praktikant, Maibritt Westergaard, cand. mag. i pædagogik, der med rigtig fin opbakning fra flere plejecentre, gik i dybden med ledsagerordningerne. Spørgsmålet var om nogen kunne have gavn af en central ledsagerordning, måske med base i Frivilligcenteret, især de plejecentre og hjemmeboende, der ikke havde en ledsagerordning i forvejen. Konklusionen blev, at ledsagere ikke må være helt ukendte borgere, men helst skal være én man har set før, hvorfor der ikke er fulgt op på den herfra. Rapporten er i sig selv en opfordring til alle plejecentre om, at etablere og fastholde velfungerende ledsageordninger. Den er afleveret til kommunen i håb om, at den læses. Maibritts engagement og praktik førte til et attraktivt job i Tønder Kommune.

 

Derudover går tiden.

Den lidt mere kedelige side af jobbet som Frivilligkoordinator er konfliktmæglingen, men med 84 foreninger som medlemmer og endnu flere tilknyttet vil der altid være lidt uoverensstemmelser at tage hånd om. Kontoret hjælper også med en række praktiske opgaver som kopiering, CVR-numre og vedtægter.
Ca. 20 foreninger benytter vores lokaler, men vi er udfordret af en dårlig liftløsning til kørestolsbrugere og henviser der til andre lokaler i byen.
FCH er sekretariat for § 18-midlerne, der fylder en del i en afgrænset periode i maj og november. I 2017 blev der bevilget en lille million til ca. 70 foreninger og lidt flere ansøgninger.
Og så fortæller vi glad og gerne ( et par gange om måneden ) om frivillighed og Frivilligcentret og har svært ved at forstå, at der stadig er folk i Haderslev Kommune, der ikke er klar over, hvem vi er og hvorfor vi er her. Så del gerne denne her beretning!

Helga Dall / Rasmus Hejsel