Bliv frivillig "matcher" i Børns Voksenvenner Haderslev

Jobbørs
Børns Voksenvenner skaber venskaber mellem børn, der savner en ekstra fortrolig voksen og rollemodel i sit liv, og frivillige voksne med tid og overskud til at gøre en forskel for et barn. 

Som frivillig venskabsmatcher er du med til at sikre, at venskaberne mellem børn og voksne bliver skabt på det bedst mulige grundlag. Vi danner venskaberne på baggrund af foreningens koncept og vores systematiserede og grundige screenings- og matchproces med interviews, hjemmebesøg og uddannelsesforløb. Den store grundighed er med til at skabe tryghed hos både frivillige og forældre. 

Hvad går arbejdet som frivillig venskabsmatcher ud på?

– Godkende frivillige voksenvenner og børn/familier gennem telefonsamtaler, hjemmebesøg og kurser 
– Matche børn/familier med de helt rigtige frivillige voksenvenner 
Støtte og følge op på venskabet det første år 
– At være frivillig venskabsmatcher er et fleksibelt arbejde, som vil variere i tid. Et hjemmebesøg tager max en time, og derudover vil der være møder i matcherteamet og kontakt med familier og voksenvenner. Forvent gennemsnitligt 1-2 timer om ugen. 

Hvad får du som frivillig venskabsmatcher? 

– En grundig matcheruddannelse, der klæder dig godt på til opgaven 
– Løbende faglig sparring med kompetente medarbejdere og andre venskabsmatchere 
– Socialt fællesskab og et bredt og stærkt netværk med andre frivillige, både i dit lokale team og landsdækkende 
– Inspirerende online temamøder og andre arrangementer for frivillige med faglige oplæg og mulighed for sparring  
– Muligheden for faglig og personlig udvikling 
– Glæden ved at få børn til at blomstre med styrket trivsel, selvtillid og selvværd – og at bidrage til den langsigtede indsats 
– Glæden ved at give de frivillige voksenvenner en værdifuld relation, hvor de gør en forskel 

Beliggenhed:

Haderslev, Vojens Gram

Varighed:

Et hjemmebesøg tager max en time, og derudover vil der være møder i matcherteamet og kontakt med familier og voksenvenner. Forvent gennemsnitligt 1 time om ugen. . 

Foreningsinfo:

Om Børns Voksenvenner 
Børns Voksenvenner er en landsdækkende frivillig forening. Vi er til stede i omkring 60 kommuner og har ca. 1250 frivillige, som understøttes af et sekretariat med regionskontorer flere steder i landet.  

Børns Voksenvenner er en ikke-politisk forening uafhængig af religion, økonomiske interesser og offentlige myndigheder. Du kan læse mere om Børns Voksenvenner på www.voksenvenner.dk 

Kvalifikation:

Hvad kræver det af dig? 

En venskabsmatcher skal: 
– Gennemføre Børns Voksenvenners matcheruddannelse (med en kursusdel og et praktikforløb) 
– Være god til at skabe kontakt med børn og voksne 
– Kunne indgå i et team af venskabsmatchere og samarbejde om matcherarbejdet 
– Kunne fremvise en ren børne- og straffeattest
– Kunne sætte sig i barnets og familiens sted
– Lytte og være åben i kontakten med børn, familier og voksenvenner 
– Være stabil og positiv i det frivillige arbejde 
– Det kan være en fordel at have en relevant børne- eller socialfaglig baggrund – fx pædagog, sygeplejerske, psykolog eller socialrådgiver – men det er ikke et krav. (Vores venskabsmatchere arbejder altid sammen i par, hvoraf minimum den ene skal have børne- eller socialfaglig baggrund.) 

Sådan søges:

Skriv eller ring endelig til os.
eller udfyld kontaktformularen til højre.

Kontaktinfo:

Matcherkoordinator:
Maria Bille Ravnborg
Tlf: 28 44 18 34
Mail: haderslev@voksenven.dk

Send ansøgning