Kaffemøde januar 2023

Invitation til kaffemøde den 17. januar kl. 16-18, Storegade 80 – tilmelding på hjemmesiden, hvor I kan byde ind på nedenstående grupper

Dagsorden:

  1. Sang og fælles velkomst V/ Tina
  2. Information om kaffemøderne
  3. Gruppedrøftelser:

Gruppe1: Arbejder videre med temaet: Synlighed og PR og hvordan I får jeres tilbud ud til borgerne (Bussens Venner, Krisecenter, SIND, Skovby forsamlingshus, Øsby Aktivitetsråd, Øsby Vennekreds)

Aftale dato for nyt møde og fremtidig kommunikation

Gruppe 2: Arbejder videre med teamet:  Netværks møder på tværs – små grupper (SIND, Kantmaskerne, Skovby Forsamlingshus, Forældrehuset Vojens)

Aftale dato for nyt møde og fremtidig kommunikation

Gruppe 3: Arbejder videre med temaet: Rekruttering af frivillige (Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Cafe Parasollen)   

Aftale dato for nyt møde og fremtidig kommunikation

Gruppe 4: Arbejder videre med temaet:Bedre til at åbne døren for nye borgere (Red Barnet, Dansk flygtningehjælp)

Aftale dato for nyt møde og fremtidig kommunikation

Gruppe 5: Arbejder videre med temaet: Ensomhed Hemingway klub (Selvhjælp) og 

Fattigdom – overblik over tilbud (Cafe Parasollen, Red Barnet)

Aftale dato for nyt møde og fremtidig kommunikation

  • Fælles afslutning V/Tina

Link til ny Netværks gruppe på Facebook https://www.facebook.com/groups/634980670852351/

Tilmelding HER.