Paragraf 18

Uddeling af § 18-midler

Det arbejde, der udføres af de frivillige i Haderslev Kommune, er et godt og vigtigt supplement til det sociale arbejde, der udføres af Haderslev Kommune.

Haderslev Kommune yder tilskud til frivilligt socialt arbejde efter lov om social service § 18. Dette tilskud uddeles til frivillige sociale foreninger i samarbejde med FrivilligCenter Haderslev.

Som noget nyt i år skal regnskab for sidste tildeling angives i en ny ansøgning

Ansøgningsfrister i 2024 er:

Mandag d. 15. april

Tirsdag d. 15. oktober

Ansøgningsskema kan hentes her til højre eller rekvireres hos:

FrivilligCenter Haderslev

Storegade 80
6100 Haderslev

Mandag – onsdag kl. 13-16
torsdag kl. 9-12

Tlf. 73 52 20 39
E-mail: fch@frivilligcenter.dk

Hent ansøgningsskema og regnskabsskema