Årsberetning 2018

Bestyrelsen

Der er brugt rigtig meget tid på fine papirer. Pas på de personlige oplysninger.

En af de tidskrævende – måske knap så nyttige – opgaver i begyndelsen af 2018 var, at få persondataforordningen gjort overkommelig for de mindre foreninger. Den er solgt som et monster, der vil forfølge enhver, der ikke straks sætter sig ind i lovgivningen og retter ind, lige fra de største virksomheder, Mærsk, Novo Nordisk m.fl. over kommunerne og hen til den mindste forening med 5 bestyrelsesmedlemmer og 8 medlemmer.
Intentionen i loven, at vi skal passe på med at have følsomme personoplysninger liggende på en måde, så de kan havne i de forkerte hænder, er god nok. Men loven er meldt ud på en skammelig og hensynsløs måde og rigtig mange foreninger har spurgt ind til, hvordan de skal forholde sig. Det er ikke svært, vælg en IT-ansvarlig, sæt det på dagsordenen hvilke oplysninger I har brug for som forening og slet de øvrige. Personfølsomme oplysninger printes og låses inde, hvorefter de slettes på computeren. Så har man en politik for området.

Flere kompetencer i bestyrelsen

En Anden af de skriftlige opgaver, der har fyldt for meget er ændringen af vores vedtægter så de lever op til Socialministeriets krav. Igen er intentionen god nok. Vi skal åbne op for mere kompetente bestyrelser, der skal have mulighed for at følge Frivilligcentrenes arbejde tættere med bedre mulighed for at engagere sig. Det er svært at have noget imod, men opgaven også, at vi gerne ser en geografisk spredning, bestyrelsesmedlemmer der repræsenterer kommunen i al dens udstrækning og derudover vægter det direkte demokrati med valget af bestyrelsesmedlemmer på repræsentantskabsmødet højt. Det har alt sammen betydet vedtægtsændringer uden reduktion af det folkevalgte element, men med mulighed for at supplere bestyrelsen med yderligere to medlemmer, så kompetencerne får et løft.

 

Løbende og gensidig dialog med kommunen.

Det tredje stykke papir, der er udformet i 2018, er Samarbejdsaftalen imellem Haderslev kommune og FrivilligCenter og Selvhjælp Haderslev. Der er ikke de helt store ændringer, men en understregning af, at vi har brug for hinanden og at vi med en løbende dialog omkring de områder, hvor frivilligheden kommer i spil, kan gøre det ikke kun let, men også tydeligt, hvor vi kan hjælpe hinanden og hvor grænserne går. Vi har et nært samarbejde med Sundhed og Forebyggelse, både med forvaltning og nu også med Udvalget. Samarbejdsaftalen lægger op til, dels et møde med bestyrelse og udvalg, dels imellem formændene for alle vores medlemsforeninger og udvalget. En direkte dialog med foreningerne gør det lidt sjovere at stå i spidsen for en sådan og giver vores folkevalgte politikere et godt indblik i foreningslivet og de udfordringer, der er.

 

Sammenhængende fokusområder.

Det sidste stykke papir, der skal nævnes er kriterierne for § 18. Det er lidt unikt for Haderslev, at det er Frivilligcenter og Selvhjælps bestyrelse, der er bevillingsnævn for § 18. Andre kommuner overlader det til forvaltningen eller et par kommunalpolitikere. Vi vil gerne være sekretariat og kommer i kontakt med flere foreninger på den måde. Sammen med Udvalget for Sundhed og Forebyggelse er kriterierne drejet en smule mere henimod det sunde liv, der er mere end godt selskab og engagerede sammenhænge. Det vil sige, at ansøgninger, der omhandler mental sundhed, er optagede af børns sundhed eller har noget med Røgfri Fremtid at gøre kommer forrest i køen.

 

Der er også brugt tid på det egentlige

Rekruttering/fastholdelse af frivillige.

Vores vejviser på internettet foreningesguiden fortæller, hvad vores medlemsforeninger gerne vil med deres fællesskaber, hvilke mål de har og hvilke aktiviteter, man kan komme til. Ideelt set. Mange foreninger må gerne opruste på området og også betragte den meget lille fortælling som en appetitvækker til at blive medlem og engagere sig.

 

Frivilligjob

På samme måde med jobopslagene, hvor vi har noget der ligner en skabelon og hvor man igen med ganske få ord skal fortælle, hvilke frivillige man har brug for og hvorfor det lige præcis er det job, man skal søge. Det er som regel en god øvelse, at skulle nå ind til kernen hurtigt og tydeligt.
Vi slår nu også de jobs foreningerne sender til hjemmesiden op på Frivilligjob.dk og håber lidt flere ser dem der, når de søger under Haderslev. Det ændrer ikke ved, at langt de fleste frivilligjob besættes med “skulderklapmetoden”, at der er én, der lige kender den, der passer ind her.
At få frivillige til at blive i jobbene har rigtig meget med organisering at gøre. Vi går ind for at frivillige ledes af frivillige og har i årets løb arbejdet med tovholderrollen, hvordan man passer på sine folk. Skal man sige det kort har en tovholder en arbejdsgivers omsorgsfunktion, hvor man dels mærker efter, at det giver mening for den enkelte, dels følger op på den sociale side og skaber en form for arbejdsfællesskab.

 

Netværk der virker

Sammen med Haderslev kommune inviterede vi Red Barnet, Røde Kors, Børns Voksenvenner og Mødrehjælpen til et samarbejde omkring familiestøtter til familier med knap så mange ressourcer. Baggrunden var et projektsamarbejde imellem Red Barnet og kommunen, der havde fungeret fint i nogle år, men også havde slidt lidt rigeligt på de frivillige. Vi mødtes et par gang og det endte med, at mødrehjælpen og Red Barnet gik sammen med kommunens medarbejdere omkring både familiestøtter og mor/barn svømning. Vi fik også et fint indblik i de øvrige foreningers indsats på området.

Et andet velfungerende netværk har vi omkring integrationen, hvor især Røde Kors har oprustet i 2018 og nu har rigtig mange venskaber kørende. Røde Kors har i forbindelse med deres genbrugsbutik fået fine mødelokaler og dermed langt bedre muligheder for at mødes på tværs af venskaberne. De har så et tæt samarbejde med kirkerne i byen, hvor Red Barnets fokus nu ligger mest hos UAKS (Ud af krigens skygge), et samarbejde med Rehabilitetscentret omkring hårdt ramte flygtningefamilier. Også en del andre netværk indenfor besøgstjenester, vennekredse, ledere m.v. lever stille og roligt.

 

Let at være forening

Et af vores formål er at gøre det let at være forening! Er det så blevet nemmere i 2018? Det er det ikke. Vi har nævnt persondataforordningen, der også har en finger med i spillet i forhold til det at få en konto i en bank. Det er blevet meget sværere og en del banker afviser direkte eller pålægger kontiene så store gebyrer, at enhver ansvarlig kasserer er nødt til at finde alternative pengeinstitutter – og så går man i gang forfra med billedlegitimation!

Det er en iboende kvalitet i foreningslivet, at man tager sit samfundsansvar meget alvorligt. Hvor ville det være befriende hvis pengeinstitutterne ville gøre det samme i stedet for at afvise en hånd til foreningslivet. Og ville det ikke være befriende, hvis gældsrådgivningen for de mest udsatte mødte forståelse – fremfor en ny interesse fra bankernes side i blot at sælge udeståendet hos dårlig betalere videre til inkassofirmaer.

Den grænseløse grådighed er på ingen måde et overstået kapitel og gør det endnu mere surt at være lille forening.

 

FCHs berettigelse

De mindre foreninger er Frivilligcentrenes berettigelse. Kræftens bekæmpelse, Ældresagen og Røde Kors er vi rigtig glade for at “have i stalden”, men er også bevidste om, at de fortsætter ufortrødent selvom vi ikke var her.

 

Frivilligfesten 2018

De små foreninger er også baggrunden for, at vi prioriterer den årlige Frivilligfest så højt. I 2018 blev det endnu et tilløbsstykke, hvor vi fik god mad, noget at tænke over ved skuespiller Jens Arentzen og dejlig musik ved SMUK. Vi er ganske tæt på at sprænge rammerne i Hal 3 med over 500 deltagere fra knap 50 foreninger. Betænkelighederne ved at rykke festen til hallen frem for teltet på Gravene er for længst overstået og vi har væsentlig nemmere ved at placere foreningerne, bespise rigtig mange og nu også få alle til at kunne høre foredrag og musik.

Det er også enjubilæumsfest, hvor byens folkevalgte sætter pris på det lange seje træk, der ydes af frivillige. I 2018 var vi tæt på 100 jubilarer. Det var overraskende og vi mangler endnu at finde den helt rigtige form på uddelingen af jubilæumsgaver, så alle bliver hædret efter fortjeneste.

 

På kontoret

Er vi stadig de samme og vil gerne have besøg.

Helga og Rasmus