Besøgstjenester

Om FrivilligCenter

Besøgstjenester i Haderslev Kommune

FrivilligCenter Haderslev skaber netværk for en række meget velfungerende besøgstjenester i Haderslev Kommune.

Fælles for alle besøgsvennerne er ...

  • at de er frivillige og ulønnede
  • at de er organiseret i enten Ældresagen, Røde Kors, igennem byens kirker eller kommer fra Ansgar,
  • at lederen af besøgstjenesten forsøger at finde de venner og værter, der passer bedst sammen
  • at der indgås individuelle aftaler om regelmæssige besøg f.eks. hver 14. dag
  • at alle besøgsvenner har tavshedspligt og ikke må videregive personlige oplysninger
    og at besøgsvenner ikke udfører praktisk arbejde, som hører under hjemmehjælpen

Besøgstjenesteledere:

Ældresagen i Haderslev
Marie Hegård
tlf.: 29893295
mail: mhegard@gmail.com

Ældresagen, demens-aflastertjeneste, Vojens
Inga Jensen
tlf.: 50954674
mail: ingaogoluf@hotmail.com

Røde Kors Haderslev
Thomas Hansen
tlf. 40164579
mail: haderslev.besog@rodekors.dk

Else Marie Rosendahl
tlf. 25119838
mail: samvaerdighed.haderslev@rodekors.dk

Røde Kors, Vojens
Valborg Friedrichsen
tlf.: 51356870
mail: friedrichsen@email.dk

Røde Kors, demens-aflastertjeneste
Hjørdis Hansen
tlf.: 26219909
mail: hjoerdis.hansen@grambynet.dk

Røde Kors og Ældresagen, Gram
Karen Damgaard
tlf.: 29802073
mail: gejlgaard@bbsyd.dk

Kirsten Petersen
tlf.: 51528526
mail: kkalfpetersen@mail.dk

Haderslev Domsogn
Laila Hinrichs
tlf.: 61715059
mail: lravnskjaer@gmail.com

Gl. Haderslev Kirke
Ragnhild Hummelmose
tlf.: 20259861
mail: hummelmose@bbsyd.dk

Ansgars besøgstjeneste
Laila Hansen
tlf.: 41566919
mail: lailakhansen@outlook.dk

FrivilligCenter Haderslev
Storegade 80
6100 Haderslev
tlf.: 73522039
mail: fch@frivilligcenter.dk

Scroll til toppen