Hvem er vi

Kræftens Bekæmpelse Haderslev Lokalforening

Mosekær 9
6500 Vojens

Information

Kontakt

Lone Terp Petersen
Telefon: 21691591
E-mail: loneterpp@gmail.com

Formand
Formål

– At medvirke ved gennemførelse af kræftens Bekæmpelses politik i kræftrelaterede spørgsmål
– At bidrage til kontakten til og samarbejdet med kommunen i kræftrelaterede spørgsmål
– At informere om kræftens Bekæmpelses arbejde og resultaterne deraf med henblik på at fremme kræftsagen
– At forestå lokale aktiviteter, herunder indsamlings-, oplysnings-, forebyggelses- og patientstøtteaktiviteter inden for de af hovedbestyrelsen fastlagte rammer
– At arbejde for tilgangen af medlemmer
– At varetage medlemmernes og lokalbefolkningens interesser i Kræftens Bekæmpelse

Aktiviteter

Pårørende café
Lyserød Lørdag gåtur og bod på Gravene 1. lørdag i oktober
Oplysningsbod ved Stafet for Livet i Haderslev
Landsindsamling Kræftens Bekæmpelse i april