Bestyrelsen

Bestyrelsen for FrivilligCenter og Selvhjælp HadersleV

Bestyrelsens sammensætning efter repræsentantskabsmødet marts 2024 er:
Formand

Selvhjælp Haderslev

Næstformand

Gram og omegns Pensionistforening

Bestyrelsesmedlem

Hjerteforeningen Haderslev

Bestyrelsesmedlem

Mødrehjælpen Haderslev

Bestyrelsesmedlem

Dansk Folkehjælp Vojens

Bestyrelsesmedlem

Selvhjælp Haderslev

Lena
Bestyrelsesmedlem

Selvhjælp Haderslev