Bestyrelsen

Bestyrelsen for FrivilligCenter og Selvhjælp HadersleV

Bestyrelsens sammensætning efter repræsentantskabsmødet marts 2024 er:
Bestyrelsesmedlem

Selvhjælp Haderslev

Anita Brandorff
Formand

Selvhjælp Haderslev

Bestyrelsesmedlem

Hjerteforeningen Haderslev

Bestyrelsesmedlem

Mødrehjælpen Haderslev

Bestyrelsesmedlem

Dansk Folkehjælp Vojens

Ursula
Bestyrelsesmedlem

Gram og omegns Pensionistforening

Lena
Bestyrelsesmedlem

Selvhjælp Haderslev