Bestyrelsen

Bestyrelsen for FrivilligCenter og Selvhjælp HadersleV

Bestyrelsens sammensætning efter repræsentantskabsmødet marts 2023 er:
Formand

Ældre Sagen Haderslev

Næstformand

Selvhjælp Haderslev

Bestyrelsesmedlem

Hjerteforeningen Haderslev

Bestyrelsesmedlem

Mødrehjælpen Haderslev

Bestyrelsesmedlem

Dansk Folkehjælp Vojens

Ursula
Bestyrelsesmedlem

Gram og omegns Pensionistforening

Lena
Bestyrelsesmedlem

Selvhjælp Haderslev

1. Suppleant

Hjerteforeningen Haderslev

2. Suppleant

Red Barnet

Ellen Steffen
Suppleant selvhjælp

Selvhjælp Haderslev